Prawidłowo przeprowadzony audyt daje pełen zakres informacji, wniosków wraz z rekomendacjami jak utrzymać ciągłość procesu przetwarzania informacji w obiekcie. Wnioski oparte są na podstawie serii testów w celu sprawdzenia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury technicznej zgodnie z powszechnie uznanymi standardami takimi jak Uptime Institute i ANSI / TIA-942 (Telecommunications Industry Association).

Usługa audytu jest głównie przeprowadzana na istniejących obiektach w celu identyfikacji błędów operacyjnych i braków w infrastrukturze. Audyty są zwykle wykonywane gdy budynek ma być kupiony, wynajęty lub poddany poważnej modernizacji. Zakres audytu jest uzależniony od ogólnego stanu budynku i jego systemów jednak standardowy raport zawiera analizę budynku, systemów HVAC (wentylacji, chłodzenia i klimatyzacji), zasilania, okablowania, telekomunikacji, ochrony przeciwpożarowej, hydrauliki, i efektywności infrastruktury centrum przetwarzania danych.

Zasilanie i zużycie energii jest kluczowym zagadnieniem dla centrów przetwarzania danych, audyt zasilania koncentruje się na pomiarach podstawowych składników zużycia energii w CPD: systemów UPS, systemów IT, systemów HVAC i strat w transformatorach i zasilaczach UPS. Wyniki pomiarów pozwalają na określenie efektywności zużycia energii wyrażonej współczynnikiem (PUE) lub efektywności infrastruktury centrum danych (DCIE), który jest odwrotnością PUE i jest wyrażony w procentach.

Poprawnie przeprowadzony audyt dostarcza wszystkich informacji i rekomendacji w celu poprawy wydajności systemów w całym centrum przetwarzania danych. Lepsza wydajność systemu nie tylko optymalizuje wydajność całego CPD, lecz również obniża koszty eksploatacji i konserwacji zmniejszając zużycie energii.

Nasza Spółka przeprowadzała audyty na wielu obiektach zarówno w Polsce jak i za granicą. Dzięki współpracy z naszymi parterami jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowy audyt zarówno dokumentacji projektowej jak i istniejącej infrastruktury na obiekcie. 

Podczas przeprowadzania audytów i konsultacji wykorzystujemy wytyczne określone przez:

  • Uptime Institute
  • TIA-942 Datacenter Infrastructure Standards
  • ASHRAE
  • Standaryzację w zakresie efektywności energetycznej The Green Grid
  • Wytyczne ANSI/BICSI 0002-20101Data Center Design and Implementation Best  Practices

Uptime Institute to bezstronna, niezależna organizacja z sektora badań, edukacji i doradztwa ds. centrów danych, która w swej działalności skupia się na podnoszeniu wydajności i skuteczności ośrodków Data Center. Działania Uptime Institute skierowane są do wszystkich podmiotów powiązanych z rynkiem Data Center, w tym przedsiębiorstw, obsługi, producentów, dostawców i inżynierów. Jako jedyna tego typu jednostka, wydaje certyfikaty zgodności z normami Tier i normami stabilności operacyjnej. Uptime Institute Professional Services obsługuje klientów na całym świecie, oferując usługi z zakresu doradztwa, certyfikacji i akredytacji w ponad 50 krajach.

Klasyfikacja Tier nadawana przez Uptime Institute dla centrum przetwarzania danych wzięła swój początek z publikacji z późnych lat 90 o podziale stopniującym zależność wydajności Data Center w oparciu o zastosowaną infrastrukturę. Na chwilę obecną segmentacja Tierowa definiuje standardy projektowe i inwestycyjne dla centrów danych na całym świecie. Jest to znormalizowana metodologia wykorzystywane do ustalenia dostępności i niezawodności obiektu . Oferuje firmom sposób pomiaru zwrotu z inwestycji (ROI) i wydajności. Istnieją dwie formy Certyfikatów:

  • Certyfikacja Tier Dokumentacji Projektowej
  • Certyfikacja Tier Istniejącego Obiektu

Certyfikacja Tier odnosi się jedynie do fizycznej topologii infrastruktury w centrach danych, które bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie sali komputerowej .Certyfikaty przyznawane są w czterech poziomach:

Tier IV - składa się z wielu aktywnych instalacji zasilających, posiada komponenty nadmiarowe i jest odporna na uszkodzenia, zapewnia 99,995% dostępności. Żadna awaria nie będzie odczuwalna na odbiorach końcowych.

Tier III - składa się z wielu aktywnych instalacji zasilających, lecz tylko jedna z nich ma elementy zapewniające redundancję oraz jest utrzymywana konkurencyjnie – zapewnia 99,982% dostępności.

Poziom II - składa się z pojedynczej linii dystrybuującej zasilanie z nadmiarowymi komponentami zapewniający dostępność na poziomie 99,741%.

Poziom I - składa się z pojedynczej linii dystrybuującej zasilanie bez nadmiarowych komponentów, zapewniający 99,671% dostępności. Przy dodaniu konserwacji można przyjąć, że system nie będzie działał w ciągu roku przez co najmniej 24 godziny.

Uzupełnieniem klasyfikacji Tier, jest wydana przez Uptime Institute Operational Sustainability - metodologia mająca na celu ocenę długoterminowej niezawodności obiektu z perspektywy istniejącej polityki pracy, zarządzania i używanych procesów uwzględniając również typ budynku i lokalizację. System ten ma pomóc właścicielom i operatorom w optymalnym zarządzaniu ludzkimi i finansowymi zasobami firmy.

BCA Group Ltd na stałe współpracuje z akredytowanym specjalistą Uptime Institute ATS Accredited Tier Specialist . Naszym Klientom oferujemy przygotowanie dokumentacji zawierającej wytyczne jakie powinny być spełniane przez dany obiekt aby uzyskać stosowną certyfikację , weryfikację istniejącej dokumentacji. Gwarantujemy także obecność Specjalisty podczas przeprowadzanych testów oraz opracowanie i przygotowanie stosownej dokumentacji po ich zakończeniu.

 


 

Od niedawna nasza Spółka współpracuje także z firmą EPI.
Wśród  usług oferowanych wspólnie z EPI są  konsultacje, ocena i walidacja projektu danego centrum danych, badania, audyt centrum danych oraz jego certyfikacja. Wszystkie nasze usługi są bazowane na  takich standardach jak SS507, ANSI/TIA-942, oraz innych odpowiednich międzynarodowych standardach dla centrów danych.

Norma ANSI/CSA/EIA/TIA TIA-942 (PN PN-3-0092) Datacenter Infrastructure Standards jes oficjalną normą opisującą infrastrukturę pomieszczeń Centrum Przetwarzania Danych (Data Center). Dokument zawiera zalecenia dla infrastruktury kablowej, schematu zabudowy serwerowni oraz wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych, instalacji elektroenergetycznej, klimatyzacji oraz systemu bezpieczeństwa fizycznego.
Analiza porównawcza  oraz certyfikacja na bazie tego standardu zawiera dużo oczywistych korzyści.

                                                                                         

 

  • ANSI/TIA-942 to standard otwarty - specyfikacje oraz wymogi standardu są ogólnodostępne. Jest to bardzo ważną zaletą, ponieważ zapewnia, że po otrzymaniu certyfikacji, będą mogli Państwo w pełni rozumieć, jakie wymogi spełniliście.
  • Jednocześnie ANSI/TIA-942  to najbardziej popularny standard dla centrów danych. Ostatnie badania wykazały, że w 78% projektanci wybraliby standard  ANSI/TIA-942 jako podstawę dla swego projektu centrum danych Standard ANSI/TIA-942 dotyczy nie tylko mocy oraz chłodzenia, ale wszystkich możliwych aspektów takich jak lokalizacji, architektury centrów danych,  bezpieczeństwa, ochrony, sprzętu przeciwpożarowego, mocy, chłodzenia oraz telekomunikacji.
  • ANSI/TIA-942  to najbardziej oszczędny certyfikat zgodności

W codziennej pracy zespół BCA Group Ltd wykonuje testy, audyty, konsultacje dla małych i dużych firm, bez względu na stopień rozbudowy infrastruktury Data Center. Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza pozyskana przy realizacji licznych projektów w Polsce jak i za granicą pozwalają nam na pełne i profesjonalne wsparcie naszych Klientów przy wyborze ścieżki certyfikacji , rodzaju i zakresu audytu. Ideą naszych działań jest  zaoferować naszym Klientom efektywne rozwiązania, które są w stanie  zaspokoić, a nawet przewyższyć ich oczekiwania. Poprzez połączenie standardów oraz najlepszych praktyk branżowych, audyt przeprowadzany przez BCA Group Ltd sprawi, że Twoje centrum danych będzie odpowiadać Twoim potrzebom nie tylko dzisiaj, ale także  w przyszłości.

Aktualności

Data Center World 2018 Londyn

W zeszłym tygodniu tj. 21 i 22 marca, w hali ExCel w Londynie , odbyły się największe targi Data Center .  Jak co roku, byliśmy na tym  wydarzeniu, które przyciągnęło...

Przetestowaliśmy nowe Data Center należące do Netia

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że mieliśmy przyjemność przeprowadzić testy działania systemów bezpieczeństwa w najnowszym Data Center Netii w Warszawie. Jak podaje...

Stacja obciążeniowa 2MW w Polsce

Dostarczamy urządzenia   2MW   do polskiej jednostki wojskowej. Zakończyliśmy testy FAT. Urządzenia przygotowywane są już do transportu do Polski. Więcej szczegółów...

Zobacz wszystkie 
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest BCA Group Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580025, e-mail: biuro@bcagroup.pl, nr tel. +48 789 444 595. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.
Zadaj pytanie