Rynek centrów danych ciągle się zmienia, aby dostosować się do nowych wyzwań oraz trendów technologicznych, takich jak chmury obliczeniowe (cloud computing), wirtualizacja czy rosnąca ilość urządzeń komputerowych centra danych stają się dziś maszynowniami globalnego środowiska biznesowego, a ich znaczenie dla działalności firmy staje się kluczowe.

Niezależnie od tego czy jesteś użytkownikiem, dostawcą czy inwestorem, potrzebujesz korzystać z usług konsultingowych dla oceny bieżącej konfiguracji Twojego centrum danych oraz w przypadkach przeniesienia Data Center lub projektowania i budowania zupełnie nowego obiektu.

 

Czym jest Commissioning?

Commissioning to systematyczny proces , który sprawdza czy  obiekt i wszystkie jego systemy i podzespoły zostały poprawnie zaplanowane, zaprojektowane, zainstalowane, przetestowane, uruchomione i utrzymywane i czy są w stanie spełnić potrzeby operacyjne,  jak również  oczekiwania Inwestora.

Commissioning ma na celu wykonanie kilku zadań, koncentrując się przede wszystkim na problemach montażu i eksploatacji badanych urządzeń i systemów.  Firma zajmująca się commissioningiem zajmie się rozwiązaniem powyższych problemów za pomocą przeglądu odpowiednich dokumentów, obserwacji terenowych oraz  weryfikacji kontrolnych.

Co daje prawidłowy Commissioning?

 • Minimalizacje przerw na obiekcie oraz wizyt serwisowych
 • Redukcje kosztów cyklu życia – informacje i wiedzę w zakresie aktualnej wydajności systemu)
 • Pełną dokumentację pozwalającą na wprowadzenie usprawnień które prowadzą do efektywności całości infrastruktury
 • Ograniczenie niepożądanych zmian oraz opóźnień na obiekcie - wczesna identyfikacja błędów i ich rozwiązywanie
 • Weryfikację pełnego systemu w tym integracji i prawidłowej współpracy wszystkich elementów
 • Pełną dokumentację stanowiącą solidną bazę wiedzy dla personelu Inwestora lub operatora do prowadzenia efektywnego zarządzania obiektem
 • Obszerną dokumentację zmian i trendów systemów w różnych konfiguracjach
 • Zwiększenie bezpieczeństwa obiektu, zmniejszenie odpowiedzialności Inwestora  przez odkrycie problemów bezpieczeństwa obiektów względem wymagań
 • Zwiększenie zwrotu z inwestycji poprzez liczne korzyści związane z analizą kluczowych problemów wykrytych i skorygowanych podczas testów oraz kosztów związanych z eksploatacją (koszty / korzyści)

Warto podkreślić , że Commisioning nie jest tylko dla nowo budowanych obiektów. Każdy z etapów realizacji infrastruktury powinien być oddzielnie odbierany po jego zakończeniu.

BCA Group Ltd oferuje kompleksowe usługi, które obejmują wszystkie aspekty cyklu życia centrum danych, takie jak: konsultacje (jakie działania muszą być podjęte i  kiedy to musi  być zrobione), ocena i walidacja projektu danego centrum danych, badania, audyt centrum danych oraz jego certyfikacja. Wszystkie nasze usługi  bazują na  takich standardach jak SS507, ANSI/TIA-942, oraz innych odpowiednich międzynarodowych standardach dla centrów danych.

W ramach naszych usług związanych z Commisioning oferujemy między innymi testy pod obciążeniem. Są to jedne z ważniejszych testów dla obiektów, gdzie zasilanie jest niezbędne do prawidłowego działania. Firmy decydujące się na takie testy są w pełni świadome jak poprawna jakość zasilania decyduje o poprawnym działaniu. Łatwo można przeliczyć ryzyko straty produkcji, względem braku poprawnego zasilania.

Nasza filozofia testów i konserwacji polega na wczesnym wykrywaniu i naprawie ewentualnych usterek, zanim staną się one poważnymi problemami i doprowadzą do awarii systemu lub straty zasilania w całym lub części obiektu. Nasza firma rozumie doskonale kluczowe znaczenie tych systemów niezbędnych do zapewnienia skutecznego i wydajnego działania.

Podstawą są testy przeprowadzane przy pomocy stacji obciążeń (obciążnic). Stanowią podstawę dobrych praktyk w dziedzinie poprawnego uruchamiania systemów, jak i późniejszych konserwacji. Wykonywanie testów pod obciążeniem pozwala na weryfikację poprawności wykonania instalacji i zapewnienie jej niezawodnego działania w razie awarii głównych źródeł zasilania.

Podczas testów weryfikowana jest:

 • poprawność zaprojektowania i wybudowania infrastruktury zasilającej zgodnie z wymaganiami użytkowymi
 • poprawność wykonania i działania poszczególnych elementów systemu
 • selektywność wyłączenia poszczególnych systemów (nastaw wyłączników)
 • poprawność współdziałania systemów przy pełnym obciążeniu i przy przekroczeniu nominalnej mocy

W tym lub dodatkowo proponujemy następujące testy:

 • testy baterii urządzeń UPS i telekomunikacyjnych - szczegóły
 • testy generatorów prądotwórczych pod obciążeniem - szczegóły
 • testy urządzeń zasilania awaryjnego UPS pod obciążeniem - szczegóły
 • testy kamerą termowizyjną instalacji energetycznych - szczegóły
 • testy jakości energii w tym przełączania obciążeń względem czasu - szczegóły
 • testy całości infrastruktury Data Center pod 100% obciążenia- szczegóły

Kolejne kroki postępowania, pozwalają na przeprowadzenie testów, które dają możliwość sprawdzenia wszelkich elementów systemów energetycznych tak, by testy zostały przeprowadzone na najwyższym poziomie a weryfikacja instalacji była trafna i prawidłowa. Konsultanci BCA Group Ltd zbadają wszystkie incydenty oraz przestoje, aby upewnić się, że Państwa cenne dane są odpowiednio obsługiwane oraz chronione.

Odpowiedzialność za odpowiedni poziom redundancji i dostępności leży po stronie projektantów, natomiast specjaliści  commissioningu powinni sprawdzić uwzględnienie dostępności oraz redundancji systemu na etapie przeglądu projektu oraz zweryfikować poziom dostępności i redundancji  podczas pierwszego procesu  akceptacji zgodnie z dokumentacją projektową.
Usługa commissioningu nie może przewidzieć wszystkich możliwych scenariuszów w działalności centrum danych, ale zapewni, że sprawdzane systemy będą działać zgodnie z dokumentami projektowymi w najbardziej prawdopodobnych sytuacjach.

Jedno można powiedzieć z pewnością: jeśli centrum danych nie zostało poddane procedurze commissioningu lub owa procedura została źle przeprowadzona istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo przestojów oraz dodatkowych kosztów, których można byłoby uniknąć w przypadku przeprowadzenia commisioningu o wysokiej jakości.

Commissioning centrów danych jest absolutnie niezbędną procedurą, zwłaszcza  ze względu na niedopuszczalność przestojów w nowoczesnych centrach danych.   
Usługi commissioningu świadczone przez naszą firmę, mającą odpowiednie doświadczenie, zminimalizują  ryzyko wystąpienia przestojów oraz innych problemów  związanych ze sprzętem lub systemami funkcjonującymi na obiekcie.

Jeśli Państwa centrum danych jest już w fazie eksploatacji, nasi konsultanci mogą ulepszyć jego funkcjonalność poprzez optymizację źródeł energii oraz zastosowanie odpowiednich technologii, co swoją drogą pomaga zwiększyć także bezpieczeństwo oraz wydajność obiektu.
Świadczona przez BCA Group Ltd usługa commissioningu, upewni Państwa, że wszystkie obszary obiektu spełniają wasze oczekiwania.

Aktualności

Data Center World 2018 Londyn

W zeszłym tygodniu tj. 21 i 22 marca, w hali ExCel w Londynie , odbyły się największe targi Data Center .  Jak co roku, byliśmy na tym  wydarzeniu, które przyciągnęło...

Przetestowaliśmy nowe Data Center należące do Netia

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że mieliśmy przyjemność przeprowadzić testy działania systemów bezpieczeństwa w najnowszym Data Center Netii w Warszawie. Jak podaje...

Stacja obciążeniowa 2MW w Polsce

Dostarczamy urządzenia   2MW   do polskiej jednostki wojskowej. Zakończyliśmy testy FAT. Urządzenia przygotowywane są już do transportu do Polski. Więcej szczegółów...

Zobacz wszystkie 
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest BCA Group Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580025, e-mail: biuro@bcagroup.pl, nr tel. +48 789 444 595. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.
Zadaj pytanie